VÄLKOMMEN TILL NORDRIV AB

Anlita oss för effektiva rivningsarbeten av både större och mindre omfattning runt om i Sverige

Vi hjälper er med husrivning, betonghåltagning, sanering och mycket mer.

Vi arbetar med kunden i centrum och strävar efter att alltid ha nöjda kunder.
Upplevd kvalitet är starkt knutet till kundens uppfattning och behov samt till de krav som har ställts på tjänsten eller projektet.

rivning

Husrivning

Vi hjälper dig med rivning av hus, lättrivning och tungrivning från Skåne i söder till Kiruna i norr. 

En anledning till att man river ett hus kan vara att huset är i så dåligt skick att det är mer ekonomiskt att riva huset och bygga nytt istället för att renovera huset. 

Om man vill riva ett hus man har på sin tomt är det viktigt att tänka på att man behöver kontakta kommunen man bor i och begär ett rivningslov, många gånger har kommunen ett krav på att det ska ha utfärdats ett rivningslov innan husrivningen påbörjas.

Vid en husrivning är det viktigt att objektet besiktigas innan rivningen påbörjas, bland annat för att hitta eventuellt farliga ämnen så som asbest.
Det är också viktigt att stänga av el och vatten till fastigheten innan rivningen påbörjas.
Kontakta oss när du behöver hjälp med att riva ett hus så hjälper vi dig både innan rivningen, under rivningen samt efter husrivningen.

Betonghåltagning

Nordriv utför betongarbeten, betongborrning, betonghåltagning och betongsågning.

Håltagning används vid många olika tillfällen.

Man använder betonghåltagning vid nya rörledningar, exempelvis vid byten av rörstammar i hus.
Andra tillfällen då man använder håltagning är när man ska installera nya fönster eller dörröppningar.

Betonghåltagning används ofta vid ombyggnationer av hus då rör, el eller ventilation ska installeras.

sanering

Sanering

Nordriv AB erbjuder saneringstjänster med utgångspunkt i Sundsvall.

Sanering av mark görs bland annat vid olika föroreningar. Innan en sanering påbörjar gör man provtagningar för att se vilket typ av föroreningar det rör sig om.

Nordriv AB är en del av