VÄLKOMMEN TILL NORDRIV AB

Anlita oss för effektiva rivningsarbeten av både större och mindre omfattning runt om i Sverige

Vi hjälper er med husrivning, betonghåltagning, sanering och mycket mer.

Vi arbetar med kunden i centrum och strävar efter att alltid ha nöjda kunder.
Upplevd kvalitet är starkt knutet till kundens uppfattning och behov samt till de krav som har ställts på tjänsten eller projektet.

rivning

Husrivning

Vi hjälper dig med rivning av hus, lättrivning och tungrivning från Skåne i söder och Lappland i norr. 

Betonghåltagning

Nordriv utför betongarbeten, betongborrning, betonghåltagning  och betongsågning.

sanering

Sanering

Nordriv AB erbjuder saneringstjänster med utgångspunkt i Sundsvall

Nordriv AB är en del av