Betongsågning, borrning, sanering & markarbeten i Sundsvall

Vi tar oss an alla sorters projekt inom rivning - selektiv, inomhus och totalrivning

Det kan finnas olika anledningar till varför man väljer att riva en byggnad. Flertalet gånger beror det på att man har investerat i en tomt där en byggnad finns. Om tidigare byggnation inte är önskvärd så är det enklaste ofta att låta riva denna. 

Vid en nybyggnation eller ombyggnation av en fastighet krävs det ofta både betongsågning såväl som betongborrning. När det ska utföras stambyten, installeras el, fönster eller dörrar använder man sig av betongsågning och betongborrning.


Ifall det finns misstankar om att mark förorenats kan det komma att bli nödvändigt att genomföra en sanering av något slag. Till att börja med görs naturligtvis provtagningar. Beroende på vad dessa visar lägger man upp en plan för själva marksaneringen, som i vissa fall riskerar att bli relativt omfattande. 

Vi tillhandahåller både marksaneringstjänster och markarbeten. 

Sanering av mark är viktigt ur miljösynpunkt och det finns miljölagstiftning som ställer krav på detta.
När du behöver hjälp med marksanering eller har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Tillsammans kommer vi fram till en lösning på vilken typ av sanering av mark som är den bästa för just din situation.

• Husrivning

• Lättrivning

• Tungrivning

• Betongarbeten

• Betonghåltagning

• Betongsågning

• Saneringsarbeten

• Asbestsanering

• Luktsanering

• Mögelsanering

Vi kan även hjälpa till med 

• Torrsug/spolbil

• Lastbilskörning

• Traktorkörning

• Grävmaskinskörning

• Om/tillbyggnadsarbete