Betongsågning, borrning, sanering & markarbeten i Sundsvall

Vi tar oss an alla sorters projekt inom rivning - selektiv, inomhus och totalrivning

Det kan finnas olika anledningar till varför man väljer att riva en byggnad. Flertalet gånger beror det på att man har investerat i en tomt där en byggnad finns. Om tidigare byggnation inte är önskvärd så är det enklaste ofta att låta riva denna. 


Ifall det finns misstankar om att mark förorenats kan det komma att bli nödvändigt att genomföra en sanering av något slag. Till att börja med görs naturligtvis provtagningar. Beroende på vad dessa visar lägger man upp en plan för själva marksaneringen, som i vissa fall riskerar att bli relativt omfattande. Vi tillhandahåller marksaneringstjänster.

• Husrivning

• Lättrivning

• Tungrivning

• Betongarbeten

• Betonghåltagning

• Betongsågning

• Saneringsarbeten

• Asbestsanering

• Luktsanering

• Mögelsanering

Vi kan även hjälpa till med 

• Torrsug/spolbil

• Lastbilskörning

• Traktorkörning

• Grävmaskinskörning

• Om/tillbyggnadsarbete